Belgium

Privacy verklaring

We zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze klanten; dit beleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens zullen behandelen

Informatie die we verzamelen
We kunnen de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken
e-mailadres
verzendadres
factuuradres
telefoonnummer

Uw persoonlijke gegevens gebruiken
Persoonlijke gegevens die op deze website worden ingediend, zullen worden gebruikt voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in dit privacybeleid of in relevante delen van de website. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:
Verstrek onze diensten
Los de problemen van onze klanten op
Verzamel feedback om onze services te verbeteren
Stimuleer veilige handel en handhaaf ons beleid
Doe andere dingen voor onze klanten zoals beschreven wanneer we de informatie verzamelen. We zullen persoonlijke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan die in dit privacybeleid worden genoemd of zoals anderszins geïdentificeerd op of vóór het moment van verzamelen.

Andere informatieverschaffing:
In aanvulling op de informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die elders in dit privacybeleid worden genoemd, kunnen we informatie over u openbaar maken in zoverre wij wettelijk verplicht zijn dit te doen;
In verband met eventuele gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures; Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op het voorkomen van fraude en het verminderen van kredietrisico). Behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens?
Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen. Uiteraard is datatransmissie via internet inherent onveilig en kunnen we de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.
Als u zich op onze site hebt geregistreerd en een gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand hebt, moet u deze gegevens vertrouwelijk houden.

Beleidswijzigingen
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen

Informatie bijwerken
Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

Neem contact met ons op
Als u zich zorgen maakt over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens of als u vragen over ons of onze site heeft, neem dan gerust contact met ons op.
Terug